ATS

Advance Technical Services Co., Ltd.

Bootstrap Slider

ระบบอีเมล์การตลาด (SmartBIZmail)


 

SmartBIZmail

   SmartBIZmail เป็นบริการ Email marketing ที่จะช่วยให้บริษัทของท่าน สามารถจัดส่งอีเมล์ข่าวสารต่างๆไปยัง อีเมล์ของลูกค้าหรือของสมาชิก เพื่อ Update ข่าวสาร สินค้า หรือบริการใหม่ๆของบริษัท ซึ่งเราสามารถใช้ Email marketing ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าแก่ธุรกิจได้ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้า สามารถสร้างแบรนด์และทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราไม่ได้ลืมเขา การส่งอีเมล์ ไปหาลูกค้าอย่างสม่ำเสมอจึงเป็น การรักษาสายสัมพันธ์ที่ดี เมื่อเขาเกิดความต้องการสินค้าหรือบริการ แบรนด์เราจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่อยู่ในใจเขา ทั้งยังเป็นการกระตุ้นการขายและรักษาฐานลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น การส่งอีเมล์เพื่อแจ้งข่าวสาร โปรโมชั่น ส่วนลดต่างๆ หรือแจ้งข้อเสนอพิเศษเฉพาะบุคคลที่ลูกค้ารายนั้นๆสนใจ (Customization) จะเป็นการกระตุ้นลูกค้าก่อให้เกิดความรู้สึกอยากซื้อสินค้าหรือบริการขึ้นมาในทันที และยิ่งสร้างความประทับใจ หากเราใส่ใจที่จะส่งข่าวสารที่ตรงใจลูกค้าจริงๆ ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญอีกประการก็คือ ประหยัดต้นทุน Email Marketing สามารถส่งข้อความซ้ำๆ ไปหาลูกค้าได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก และลูกค้าสามารถ Check Email เมื่อไหร่ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองกระดาษทำใบปลิว หาคนแจก หรือโทรหาลูกค้าซึ่งไม่รู้ว่าจะมีกี่คนที่ซื้อ หรือยินดีที่จะรับสายคุยกับเรา อีกทั้งบริษัทเองยังสามารถดูรายงานสถิติย้อนหลังได้ด้วยว่าจัดส่งทั้งหมดกี่อีเมล์ มีการเปิดอ่าน คลิกลิงค์ ส่งต่อ เป็นจำนวนมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลที่ดีเยี่ยมในการวางแผนการตลาดในครั้งต่อไปได้อีกด้วย


SERVICE

BRONSE PACKAGE

SILVER PACKAGE

GOLD   PACKAGE

จำนวนอีเมล์ที่สามารถส่งได้ทั้งหมด

5,000   อีเมล์

20,000 อีเมล์

30,000  อีเมล์

ระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

Function การใช้งาน

·       เลือกแบบฟอร์มอีเมล์สำเร็จรูป หรือ ออกแบบเองได้

·       แทรก Link เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลภายนอกหรือส่งต่อบุคคลอื่น

·       ส่งได้ทั้งแบบ Text และแบบ HTML

·       สามารถตั้งเวลาในการจัดส่งอีเมล์ได้

·       สร้างกลุ่มรายชื่ออีเมล์แยกไว้เป็นกลุ่มได้ตามต้องการ      เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน

·       เลือกส่งอีเมล์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้ เพื่อการทำการตลาดที่ตรงจุด และรวดเร็ว

·       มีระบบ FILTER อีเมล์  ค้นหาอีเมล์ตามเงื่อนไขที่ต้องการ และสามารถเลือกส่งอีเมล์เฉพาะกลุ่มได้

·       รายงานรายชื่ออีเมล์ที่ส่งสำเร็จ และส่งไม่สำเร็จ (Bounce) เพื่อนำรายชื่อที่ส่งไม่สำเร็จออกจากระบบ

·       รายงานรายชื่ออีเมล์ที่เปิดอ่าน และไม่ได้เปิดอ่าน              เพื่อวิเคราะห์ความสนใจของผู้รับข่าวสาร และนำไปปรับปรุงในการส่งครั้งต่อไป

·       ตรวจสอบเวลาที่ผู้รับปลายทางเปิดอ่านอีเมล์ ว่าเวลาไหนที่ผู้รับเปิดอ่านมากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการส่งครั้งต่อไปจะทำให้สามารถส่งอีเมล์ถึงผู้รับปลายทางได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

·       รายงานรายชื่ออีเมล์ที่คลิกแต่ละลิงค์ใน Newsletter           เพื่อประเมินความสนใจของผู้รับ

·       รายงานรายชื่ออีเมล์ที่ไม่ต้องการรับข่าวสารในครั้งต่อไป (Unsubscribe) เพื่อคัดอีเมล์ออก

·       รายงานรายชื่ออีเมล์ส่งต่อให้เพื่อน (Forward to friends) เพื่อเพิ่มฐานข้อมูลของคุณ

·       Export สถิติการส่งรายงานออกมาแสดงในรูปแบบ Excel ได้

All

All

All

 

 

 

ค่าบริการเฉลี่ยอีเมล์ ( ต่อ 1 ฉบับ )

0.18 บาท/อีเมล์

0.13 บาท/อีเมล์

0.10 บาท/อีเมล์

อัตราค่าบริการรายเดือน
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

900

2,500

3,000


 

** ท่านสามารถเพิ่มระยะเวลาการใช้งาน อัตราค่าบริการเดือนละ 300 บาท (จำนวนอีเมล์เท่าเดิมเพิ่มเฉพาะระยะเวลาการใช้งาน) **