Welcome to ATS's Homepage

ATS คือใคร?

We are your ICT partner, committed to your success

    Advance Technical Services หรือ ATS เราคือผู้ออกแบบและวางระบบ การสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร (IT Network Designer) ตั้งแต่ในบ้านของท่านจนไปถึงองค์กรขนาดใหญ่ ด้วยบุคลากรทางด้าน Network Engineer ที่มีความรู้ความชำนาณเฉพาะสาขา และประสบการ์กว่า 10 ปี ในองค์กรเอกชน และรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ จึงมั่นใจได้ว่าองค์กรของท่าน จะดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและสามารถใช้ระบบ IT ได้อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยเทคโนโลยีทางด้าน Network Security ที่แข็งแกร่ง เพื่อป้องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตลอดจนการจัดเก็บ Log ในการทำงานต่าง ๆ และระบบ Optimize Service อยู่ตลอดเวลา รวมถึง Harware และ Software ทำให้ไม่ว่าองค์กรจะขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ ของท่านจะสามารถติดต่อสือสาร Internet ได้อย่างสะดวกรวดเร็วWireless Home Security System
INTERNET FIBER OPTIC

บริการอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง สำหรับองค์กรซึ่งต้องการความเสถียรและความเร็วสูงสุด ไม่จำกัดปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล พร้อมให้บริการ ผ่านระบบสื่อสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) พื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เชื่อมต่อตรงโดยไม่มีอัตราส่วน (Non-Sharing) ทั้งภายในประเทศ (Domestic) และต่างประเทศ (International) ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยและโซลูชั่นพิเศษตามความต้องการครบวงจร รวมถึงวิศวกรและศูนย์บริการที่พร้อมให้บริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง
VPN Network Solution

VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายนอกอาคาร (WAN - Wide Area Netwok) ที่ กำลังเป็นที่น่าสนใจและเริ่มนำไปใช้ในหน่วยงานที่มีหลายสาขา หรือ มีสำนักงานกระจัดกระจายอยู่ในหลายภูมิภาค ในระบบ VPN การเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานโดยใช้เครือข่าย อินเตอร์เนต แทนการต่อเชื่อมด้วย Leased line หรือ Frame Relay

กรณีนี้ จะเป็นเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย 2 เครือข่าย เช่น เครือข่ายของสำนักงานสาขา เข้ากับเครือข่าย ของสำนักงานงานใหญ่ กรณ๊นี้ทั้งสองสำนักงานจะทำการเชื่อมต่อ Internet ตลอดเวลา และทั้งสองฝั่งจะลง โปรแกรม VPN Server / gateway หรือสำหรับสำนักงานสาขาอาจติดตั้งเพียงแค่โปรแกรม VPN getway อย่างไรก็ตามปัจจุบันได้มีผู้ผลิตเราเตอร์ที่มีความสามารถด้าน VPN ออกมาขายไม่ว่าจะเป็นจาก CISO Checkpoint Sonicwall